NEXA (SOLO)

Дата Сумма Кошелек ID транзакции
9920003.1545600000 nexa:nqtsq5g52f5q36qyeffqmg8h4cqacwpda557y0h3wnjc9t52 58f25c1dc167f6a9a4bae1d9c26d01d7c776afdba7e5a107ddc286e737cb7705
9921091.7753600000 nexa:nqtsq5g52f5q36qyeffqmg8h4cqacwpda557y0h3wnjc9t52 007800b56363458a39ffa8367e8695fdaa6b1d4ded7cb9b5607b7445e66a3fce
9920795.7724800000 nexa:nqtsq5g52f5q36qyeffqmg8h4cqacwpda557y0h3wnjc9t52 3ce177f900ce3d3fd0b8aaa8ba416943c4022ffc13026179585138e455191f7a
9920058.3891200000 nexa:nqtsq5g5lphn0h95cqkk74afa6qlta8mj9gw7pm0v5qmhh5r 3a40ea4e0a6a648eac30371bc51229ec8da5bf06a934a35065dec6d5dd3d2b64
9920180.0976000000 nexa:nqtsq5g5lphn0h95cqkk74afa6qlta8mj9gw7pm0v5qmhh5r 1f206c2f9dcb8d01b7f5d5f11254246fec9dde840ab0be15782be163d9d9bdb1
9920003.6208000000 nexa:nqtsq5g5n5v7w039dztlg6s6cm55uuckp3ukk6ksf5xhet7y 09038d05a17a3abff4ab04eb4bcfb984d1d4c1e4a368340c18820f173c9324db
9920018.3123200010 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 1d30f12ada66403f83bbb7c3903e52bcc72bdcfe15d77cd3940d5ba1c5c15f15
9920129.8528000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 11d0dd24b2326ad0d288732c4f5ac0fa4df4632eedd9190b9fc708a0b43f5cec
19840056.4150400000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s a1276f54d28677b8fe242cd39d9ec8f62b9f69d42659405e0c8c785846f0ced3
9920803.4108800010 nexa:nqtsq5g5lphn0h95cqkk74afa6qlta8mj9gw7pm0v5qmhh5r b710c69e5bff022c2993ada4f68ac913599aadcff473654e3a80fbc2558e96db
9920018.3123200010 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 154e430fb54eeb20aa396a7d833fc5d66fffb1769d046f13ce62fb4053e4f24b
9920054.6096000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s b804a3f4818f34b54028a50a592957e0e75b6c15b4b931759322f14927bad64a
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 8ea2677f5a740efddbc8f495e626c3036a484c15160b30f447110d47699bba0a
9920156.8451200000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 12f45f57cb986d42e30833e004286966a42c547a789a22e01cfecbcda3dcd234
9920067.6742400000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 6800c9d53d67b985eec1614141dcc65c47d4c8ad32f47633461db614b6809068
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s b55d0e7ebb8e140c3aaeca733024ffb4f00ae65c82b448d70539f708a47a79fc
9920142.6793600000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 936dde24327232c18d291e85958f5cce4fd793f5ae9809f0e97bde0727c3fcd1
9920006.4182400010 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 8df7825dc30c0dd9a92605a1621139cf8018d549cc5802fd23495788d5a9819e
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s f647e68ca01c3c87f97a004b91fba0b5df2fbd5457ccf5101ba8fb759ae49324
9920038.2911999990 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 15d042d277d8917f38e3cc9301aefd579ae21a25f00b9f91b5454bcd778b1072
9920486.1196799990 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 6660c81157da92cd8686154cf5aa8e34fa482f51df30e5aca212be7b3c2fe5cd
9920071.9596799980 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s efa7e7a5ff8b48040ae6a723ee13b84ebe3a4bc9ba93a4105a07e64af3e04240
9920475.5152000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s c56396f5fafa3a4880954658b2b982d827f24974bd4a59ff23d0fbdbb4913e86
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g5wszrhqjv0xl7ymt8e7ufhsyn4eme5j2rtnpnflxf 1beb911547eb2444039f94762820798fa154432c637e853dd3e6e661c0866904
9920029.1052799990 nexa:nqtsq5g5wszrhqjv0xl7ymt8e7ufhsyn4eme5j2rtnpnflxf 5f774aada82cf1033a9e81341576eb570a71b7bbb42833cccbde263edf827916
9920028.6390399990 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 51a9ccf2685dc2c9c2cef259ba09bbae2370df483dda1106abe05bc5860a2742
9920165.1084799990 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 4df9a3d42b980a9cbe11e80a13be6b5e83d51374caf1b28b6b7c93d4114cd825
9921134.5603200010 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 22062363f21f8e27ca8e1539800b1c4560f6e6848433c84ebd56e7c6c6754223
9920150.0102400000 nexa:nqtsq5g54tx4yu26xrgqh3vcct8yhlh7jnfnwm9z5cgkdm07 ba41b5974151a3277de20ff138ea13a58926a6bd3cac886110f7b8aa298e980b
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g54tx4yu26xrgqh3vcct8yhlh7jnfnwm9z5cgkdm07 a98c06e6d10c0e2356295ed6493b5ebe7e66f495e037d3c35edde2ad6751b1df
9920375.1843200010 nexa:nqtsq5g54tx4yu26xrgqh3vcct8yhlh7jnfnwm9z5cgkdm07 301cdfdffa2e62bddc23e769ab1d551b2392633ddf35cf31d60d3000a1af6695
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g54tx4yu26xrgqh3vcct8yhlh7jnfnwm9z5cgkdm07 d6e69d3f7497482e790476a1a0f54c4554fca622f042b844e9c089b97d1928b8
10000000.0000000000 nexa:nqtsq5g54tx4yu26xrgqh3vcct8yhlh7jnfnwm9z5cgkdm07 e825b54f7864027eb9822a769d7b8f8298336d3b1ccb08389bbe45c97aad338d
9920118.8416000000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f 6921ab08a3f7eb387981300b7ff757f33849c981d85badffb59b1a2c8a6ad14d
9920376.4937599990 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f a383297a608c1949c1bd6a08f0d574791c9f0a38de20ed9adf3dddf4b7f707db
9921581.9920000000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f f259d19accb1b68ce9120c96c40df32d4c492a8bf221540b3d87faebbe3f25ec
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f 09c969e6d68aa3b3f6ded3715b9c16f7dcd25233453b5b7cb05addfffda0ebdf
9920000.0000000000 nexa:nqtsq5g592uaa3jpkz5dtkmcnm457sj3w3u74qmavz7lea8s 5b81e9e219a61a1812e66a77bacd0522ae3708f6cfdbbbe24f6aa395b54c10dd
9920217.6348800000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f 21a13909069343cb40600d536aa2a771da3d8464898c57f426f8c01bfe86a9e1
9929931.5865600000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f ef1fb82eef1a1fe14fa696a102ca61f2bd62903442100cfdf18b225ddce10ce5
9920002.1724800000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f 430fcbb1115673f4f62eb0bbeed1ac439b3b42a4e1bb7ce2ddf3e4f5400f2c7e
9920029.6905600000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f f4384d648e39590e8f3468d238a566141ed0f4487b0933887a8def012aeab64e
10000106.5800000000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f c282c23c2e7c6aed2c37d37fb5858292323a625840014ae15552c531b462f8fb
10001086.2400000000 nexa:nqtsq5g5574ha8v5q80r290qjam7pl66mhfg0aknd8t8mh3f 8f8230d3155db68c869a16d6e12d0d9925aecc09cddf87f65eca27377c081741